Att bli en ECMC-klubb

Hur man går med i ECMC?

Hur kan jag gå med i ECMC?

Det är lätt. Besök medlemsklubbarnas webbplats, välj närmaste klubb i ditt område eller i ditt land. Skaffa sedan ett medlemskap i den klubben.

Kan jag bli ECMC-medlem utan att gå med i en klubb?

Nej, anslutningen till ECMC är endast möjlig genom en av de 35 klubbarna i Europa.

Är det dyrt att bli medlem i ECMC?

Varje klubb kommer att debitera dig en årlig medlemsavgift, beroende på deras egen prispolicy.

Går min medlemsavgift till klubben direkt till ECMC?

Nej, din klubb betalar endast en årsavgift på €1,50 (en euro och femtio eurocent per år) till ECMC för ditt medlemskap i ECMC.

Vad kommer ECMC att göra med så lite pengar från mig?

ECMC är en ideell organisation och alla 1,50 € av de 2 400 ECMC-medlemmarna kommer att återinvesteras till förmån för gemenskapen:

 • ECMC tillhandahåller märken, årliga klistermärken, medlemskort och annat stödjande material till sina medlemmar.
 • ECMC stödjer välgörenhetsarbetet och förebyggande information genom ”Sisters of Perpetual Indulgence” på olika sätt.
 • ECMC ger ekonomiskt stöd till de framväxande klubbarna i Central- och Östeuropa (Estland, Polen och Tjeckien) för att kompensera de höga levnadskostnaderna i Västeuropa, och därigenom ge dem samma möjligheter som de rikare västeuropeiska medlemmarna.
 • Varje år sponsrar ECMC de klubbar som anordnar ECMC:s årliga allmänna möte och det årliga ”ECMC Bike Run”.
 • ECMC  tillhandahåller en reseplånbok till vinnaren av den årliga tävlingen av Mister Leather Europe.

Hur man går med i ECMC?

Vanliga frågor

Vilka är standardkraven för att ansöka om provmedlemskap och för fullt medlemskap?

 1. Klubben har tydliga mål som anges i dess stadgar.
 2. Klubben har funnits i minst ett helt år innan den ansökte om att bli medlem i ECMC. Datumet för en klubbs stiftelse är att betrakta som klubbens grundande datum.
 3. Klubben samtycker till ECMC:s stadgar och att stödja ECMC:s mål.
 4. Klubben bör ha minst femton medlemmar.
 5. Klubben är en ideell organisation.
 6. Klubben anordnar minst ett möte för sina medlemmar varje år.
 7. Klubben tillåter inte bärande av nazistiska insignier eller uniformer vid sina evenemang. Klubben tolererar inte rasistiska och nazistiska attityder, manifestationer och handlingar, eller medlemskap i antidemokratiska organisationer.

När ni ansöker om att bli en ECMC-klubb, vilka dokument behövs och när ska de skickas?

Tre (3) månader före en årsstämma måste följande dokument skickas till ECMC:s sekretariat:

 1. Ett formellt ansökningsbrev.
 2. Ett sponsringsbrev från (minst) två befintliga fullvärdiga ECMC-medlemsklubbar.
 3. En kopia av klubbens stadgar som anger de sponsrande klubbarnas stöd.

Dessa handlingar kommer att begäras in för ansökan om provmedlemskap och återigen för ansökan om fullt medlemskap.

Bli en medlemsklubb på prov

 • Klubben som ansöker om provmedlemskap måste närvara vid årsstämman där dess ansökan diskuteras.
 • Klubben måste få stöd av minst 75 procent av medlemsklubbarna.
 • Omröstningen sker genom sluten omröstning.
 • Om resultatet av omröstningen är JA, har klubben status som provmedlem under en period på högst ett år och kan ansöka om fullt medlemskap vid nästa ECMC årsstämma.

Att bli en fullvärdig medlemsklubb

 • Efter en period på högst ett år (efterföljande ECMC årsstämma) kan klubben ansöka om fullt medlemskap.
 • Klubben som ansöker om fullt medlemskap måste närvara vid årsstämman där dess ansökan diskuteras.
 • Klubben måste få stöd av minst 75 procent av medlemsklubbarna.
 • Omröstningen sker genom sluten omröstning.
 • Om resultatet av omröstningen är JA har klubben status som fullvärdig medlem.

ECMC tygmärken och insignier

 • Tygmärken och andra ECMC-beteckningar bärs endast av fullvärdiga medlemmar i fullvärdiga medlemsklubbar i ECMC.
Att bli en ECMC-klubb

Läs mer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *