European Confederation of Motorcycle Clubs

Välkommen och tack för att du besöker webbplatsen ecmc.nu som informerar om ”European Confederation of Motorcycle Clubs”, ECMC.

ECMC skapades för 35 år sedan av 6 klubbar. Under 2009 är de nära 45 klubbar runt om i Europa, från Island till Estland och från Norge till Italien. ECMC lägger sin energi på att organisera evenemang som kommer att locka besökare från sina broderklubbar och för att skapa en solidaritetsrörelse inom europeiska läder- och BDSM-gemenskaper.

Med internet, utvecklingen av den kommersiella scenen och liberaliseringen av lagstiftningen i de flesta länder är nyttan av klubbar som ECMC inte längre uppenbar. Trots det tror vi att många av oss känner ett behov av att umgås med människor som delar samma livsstil.

Vi bör också vara medvetna om att de rättigheter och friheter som vi åtnjuter idag inte ges oss för alltid. Vi bör vara vaksamma och medvetna om de faror (religiösa och politiska extremister etc.) som vår livsstil kommer att möta i framtiden och vi måste vara beredda på dessa utmaningar.

ECMC är inte på något sätt en politisk organisation men det är en organisation som visar enheten i vår läder- och BDSM-gemenskap. Vi måste förstå att vi behöver en enhet för att skydda våra rättigheter och njuta av friheten att leva vårt liv enligt vår livsstil.

Skydda dig i Läderbrödraskapet